Hoofdmenu

Home
Contact
Home
Welkom op de website van Sociėteit "de Vereeniging" te Baarn

Sociëteit ‘de Vereeniging’ te Baarn is in 1865 opgericht en heeft als enig doel het bevorderen van het gezellig verkeer onder haar leden. Het lidmaatschap staat slechts open voor heren die na ballotage zijn toegelaten door het bestuur, op voordracht van tenminste twee leden.

 

Zo is de sociëteit geen serviceclub die goede doelen nastreeft, al zijn er veel leden die in ander verband wel degelijk maatschappelijk dienstbaar zijn. Evenmin heeft de sociëteit een politieke kleur, alhoewel de wereldpolitiek vaak onderwerp van een interessant borrelgesprek is. Zakelijke belangen ‑ zo die er zouden zijn ‑ dienen buiten de sociëteit nagestreefd te worden; Sociëteit ‘de Vereeniging’ is dus evenmin een business club.

 

 

Het sociėteitsgebouw

 

 

 

 
Website design door m3t internet